Stockholm stads logotyp, Sankt Erik

Vigsel i Stadshuset – In English further down

Information om vigsel på annan plats finns under fliken Frågor & Svar.
 • När ni kommer till Stadshuset går ni från Hantverkargatan genom valvet in på Borgargården och fortsätter ner till pelargången. Till vänster leder en bred trappa upp till ingången till vigslarna.
 • Kommer ni genom parken, följ pelargången till Tornet.
 • Vigseln äger rum i Ovalen, som ligger en trappa upp i torndelen av Stadshuset.
 • Gå uppför trapporna, anmäl er hos personalen och visa legitimation.
 • Trappan upp till Ovalen är ganska lång. Hiss finns endast att tillgå vid receptionen på Ragnar Östbergs Plan 1. Kryssa i rutan för hiss när ni bokar tid om ni eller någon av era gäster behöver använda hissen. Vi kan då föranmäla detta till receptionen.
 • 15 gäster, barn ej inräknade, kan närvara vid ceremonin. Övriga är välkomna att vänta utanför på Borgargården.
 • Det är viktigt att paret tillsammans med vittnen och gäster kommer minst 15 minuter före den bokade tiden.
 • Fotografering är tillåten i Ovalen.
Vigselceremonin
 • Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version (se nedan). Vigslarna sker med fem minuters mellanrum utan möjlighet till förlängning. Önskas den korta versionen meddelar paret det till personalen vid registrering.
 • Meddela alltid om någon i paret inte förstår svenska.
 • Era två vittnen måste vara myndiga och förstå ceremonin. För par som inte har egna vittnen finns Stadshusets personal på plats. Vittnen behöver inte föranmälas.

Vigselformuläret

Vid borgerlig vigsel i Stockholms stadshus riktar vigselförrättaren som huvudregel följande ord till paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja.)
(Paret kan växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.
När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.) Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap

Om paret särskilt begär det kan vigselförrättaren i stället rikta följande förkortade version till dem:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/ man?
(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

Marriage Ceremony in the City Hall

To reach the Oval Room use the entrance from Hantverkargatan, walk across the Civic Courtyard towards the waterside park. Take the open-air steps on the left next to the tower entrance. The Oval Room, located one flight up, has a maximum capacity of 15 guests. We kindly request that you, your witnesses and guests, are present 15 minutes prior to the appointed time for the ceremony. The City Hall staff may serve as witnesses if required. Please inform our staff when you arrive. If you need to use the elevator to reach the Oval Room, please notify us in advance.

Wording at the Ceremony

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust.
By entering into marriage, you promise to respect and support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union. Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you: Do you N.N take this woman/man N.N. to be your wifte/husband, and to love her/him for better and for worse?
(Answer: I do.)
Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse?
(Answer: I do.)
(The couple can exchange rings.)
I now declare you lawfully married.
When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here.
I wish you happiness and prosperity in your marriage.

Abbreviated version

You have declared that you wish to enter into marriage with each other.
Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband?
(Answer: I do.)
Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband?
(Answer: I do.)
I now declare you lawfully married

Contact

If you have any questions please send an e-mail to:
vigsel@stockholm.se
Phone: +46 (0)8-508 29 330