Hej!

 

Vi har för närvarande problem med bokningssidan för vigslar. För frågor och bokningar, vänligen mejla till vigsel@stockholm.se.

 

Hälsningar,

Stockholms stads vigseltjänst

 

 

Bokning och önskemål - In English further down

Är du ute i sista minuten?
Vi har ibland återbudstider. För att kunna boka en tid måste ni först registrera er på hemsidan. Ni måste ha era hindersprövningsintyg och vigselintyg färdiga från Skatteverket, sedan är ni varmt välkomna att höra av er till oss! Mejla till vigsel@stockholm.se.

Hur långt i förväg måste vi boka tid?
Väntetiden kan vara mer än fyra månader. Bokar ni via internet kan ni lägga in två önskemål på fullbokade dagar. Då får ni ett meddelande via e-post om tiderna blir lediga.

Vad menas med önskemål?
Via vår e-tjänst är det möjligt att få meddelande om avbokade tider. Det krävs en ganska aktiv bevakning av e-posten och litet tur då det kan vara många par som står på kö för samma datum.

Hur fungerar önskemål?
Om dagen ni helst velat boka redan är fullbokad kan ni lägga in önskemål. Det går att önska två olika dagar. Ni får då meddelande via e-post om det blir avbokningar. Ni gör själva en ombokning i bokningssystemet om det inte speciellt sägs i e-postmeddelandet att ni ska kontakta oss. Den som hinner först får boka tiden. Era önskemål ligger kvar fram till fyra veckor före önskat datum. Man kan inte ha flera tider bokade samtidigt så om ni får en återbudstid så försvinner er ursprungliga tid.

Lönar det sig att lägga in önskemål?
Det är ganska vanligt med avbokningar.

Vilka dagar är det vigslar i Stadshuset?
Stadshuset har vigslar helgfria lördagar mellan kl. 12.00 och 18.00.

Hindersprövning, vigselintyg och namnändring

Vad är hindersprövning?
Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap.

Var ansöker vi om hindersprövning?
Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket.
Blanketten finns för utskrift på www.skatteverket.se.
Telefonnummer till Skatteverket är 0771 567 567, från utlandet ring +46-8-564 851 60.

Hur lång är giltighetstiden för hindersprövningen?
Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vad är vigselintyg?
Vigselintyget får ni tillsammans med hindersprövningsintyget från Skatteverket. När ni har bokat en tid för vigsel skickar ni båda dessa intyg i original till Stadshuset. Efter vigseln skickas vigselintyget, undertecknat av vigselförrättaren, från Stadshuset till Skatteverket, som registrerar er vigsel.

Vad ska vi göra med hindersprövningen när vi fått den från Skatteverket?
Handlingarna ni får från Skatteverket, Intyg hindersprövning och Vigsel intyg skickas i original till:

Vigslar
Stadshuset
105 35 Stockholm

Hur långt innan vigseln måste hindersprövningen skickas till Stadshuset?
Ska ni vigas i Stadshuset måste alla papper vara hos oss senast nio veckor före vigseln, annars avbokas tiden. Ska ni vigas på annan plats än i Stadshuset ska alla papper vara hos oss två veckor före vigseln för att tiden inte ska avbokas. Om ni får en återbudstid får ni en ny deadline för handlingarna.

Vem kan svara på frågor om vilka papper som behövs för ansökan om hindersprövning?
För frågor om hindersprövning ska ni vända er till Skatteverket.

Vi har redan registrerat partnerskap men vill nu ingå äktenskap, hur ska vi göra?
Ni kan göra en anmälan hos Skatteverket om ni vill ändra ert registrerade partnerskap till äktenskap. Registrerade partners kan också välja en vigselceremoni. För vigsel i Stadshuset, registrera era personuppgifter och boka en tid.

Måste vi ansöka om hindersprövning när vi vill ändra vår partnerskapsregistrering till äktenskap?
Ni ska inte göra någon ny hindersprövning. Det räcker med att skicka in era personbevis till Stadshuset senast nio veckor före vigseln.

Hur gör man namnändring?
Ni som gifter er ska, enligt namnlagen, senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn ni vill ha. Anmälan görs till Skatteverket eller till vigselförrättaren. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida. Har ni bytt namn före vigseln så att namnet på hindersprövningen inte är korrekt måste ni skicka ett registerutdrag eller ett personbevis för vigsel från Skatteverket till Stadshuset.

Vigsel på annan plats

Vad finns det för andra alternativ om vi inte vill vänta i flera månader?
Alla Stockholms kranskommuner anordnar vigslar. På Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se
hittar du kontaktuppgifter till kommuner och vigselförrättare i Stockholms län.

Kan man anlita Stockholms stads vigselförrättare för en vigsel på en annan dag än lördag och på en annan plats än i Stadshuset?
Ni kan själva kontakta vigselförrättaren och komma överens om tid och plats för vigseln. Ni får en kod av förrättaren och kan boka tid via hemsidan. Bokningen måste ske minst 14 dagar före vigseln. Hindersprövningen och vigselintyget ska skickas till Stadshuset senast nio dagar före vigseln för att tiden inte ska avbokas. Ni ansvarar själva för att två vittnen finns på plats. Era två vittnen måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. Ni står för vigselförrättarens eventuella resekostnader men själva vigseln är kostnadsfri.

Om vi har anlitat en egen förrättare för vigsel en annan dag, går det ändå att få gifta sig i Stadshusets lokaler?
Nej, i Stadshuset kan man bara vigas genom att boka tid till en av våra lördagar.

Vilka är vigselförrättarna?
Vigselförrättarna föreslås av de politiska partierna i Stadshuset och förordnas sedan av Länsstyrelsen.
Under lördagsvigslarna i Stadshuset är vigselförrättarnas tjänstgöring schemalagd.
Här nedan finns en lista med namn och kontaktuppgifter till de som är vigselförrättare fram till 2014-12-31.

Gulan Avci (FP)
gulan.avci@gmail.com

Helena Bonnier (M)
helena.bonnier@moderat.se

Ulf Fridebäck (FP)
ulf.frideback@stockholm.se

Victor Lopez (MP)
victor.lopez@comhem.se

Stina Bengtsson (C)
stina.bengtsson@centerpartiet.se

Emilia Bjuggren (S), förordnande till och med 2014-10-20
emilia.bjuggren@stockholm.se

Sylvia Lindgren (S)
sylindgren@telia.com

Margareta Olofsson (V)
margareta-o@hotmail.com

Margarita Pulido (S)
margaritapulido@yahoo.com

Uno Ströberg (S)
uno.stroberg@comhem.se

Förrättarna nedan viger endast i Stadshuset:

Paul Trossö (S)
Tfn: 08-605 50 09
Mobil: 073-786 49 04
paul.trosso@telia.com

Margareta Björk (M)
Viger endast i Stadshuset

Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
evalouise.erlandsson@stockholm.se
Viger endast i Stadshuset

Lotta Juul Martin-Löf (M)
Viger endast i Stadshuset

Peter Jönsson (M)
peter.jonsson@moderat.se
Viger endast i Stadshuset

Marja Sandin-Wester (MP)
Viger endast i Stadshuset

Rickard Sundeman (MP)

Jan Tigerström (M)
jan.tigerstrom@moderat.se
Viger endast i Stadshuset

Vid vigseln

Hur hittar vi till Ovalen?
Instruktioner om hur ni hittar till Ovalen finns under fliken ”Vigselceremonin” och en karta finns här.

När öppnas dörrarna?
Dörrarna öppnas 15 minuter före första vigseln, ca kl. 13.45. Tänk på att inte vara på plats alltför tidigt då våra lokaler är mycket små.

Finns det ett café eller dylikt i närheten av Stadshuset?
Under vinterhalvåret är endast Stadshuskällaren öppet på lördagar, sommartid är även café Ragnars skafferi öppet.

Går det bra att vänta inomhus före vigseln?
Foajén utanför vigselrummet är väldigt liten och det är först 15 minuter innan vigseln ni bör vara på plats. Räkna med att vänta utomhus om ni kommer tidigt.

Kan vi ha mer än 15 gäster vid vigseln?
Nej. Utrymmet i vigselrummet Ovalen är mycket begränsat så om ni har fler än 15 gäster måste de tyvärr vänta utanför på Borgargården. Barn under 12 år får dock följa med in utöver de 15 vuxna gästerna.

Kan vi kasta ris på paret ute på gården?
Nej, riskastning är inte tillåtet. Det är svårstädat bland kullerstenarna ute på gården och riset blåser också in i byggnaden.

Hur gör vi om vi behöver hiss?
Fram till 30 dagar innan vigseln kan ni själva logga in och markera att ni behöver använda hiss. Efter det får ni vända er till oss via e-post eller telefon. Se under kontakt. Entrén för den som behöver hiss ligger på Ragnar Östbergs plan 1.

Får husdjur vara med under vigseln?
Nej, husdjur får vänta utanför på Borgargården.

Framkomlighetsproblem under Stockholm Marathon

Stockholm Marathon arrangeras i centrala Stockholm under den sista helgen i maj eller första helgen i juni
varje år. Då kan det vara svårt att ta sig till Stadshuset med bil. Den rekommenderade vägen är från
centralen/centrum till fots över Stadshusbron. Arrangören brukar hjälpa till med att försöka lösa
problem som kan uppstå. Det går bra att kontakta Stockholm Marathons kansli på telefon 08-545 664 40.
Man kan också gå in på deras hemsida www.stockholmmarathon.se

Även Stockholm Triathlon, Stockholm Halvmarathon och Kungsholmen Runt kan orsaka problem med framkomligheten.
Besök respektive evenemangs hemsidor för mer information www.stockholm.triathlon.org ,
www.stockholmhalfmarathon.se och www.kungsholmenrunt.se

I år, 2014, kommer vigslarna den 31 maj samt den 23 augusti och 13 september att påverkas av dessa arrangemang. Kontakta arrangörerna för mer information om de framkomlighetsproblem som orsakas.

Personuppgifter

Hur behandlas mina personuppgifter?
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla era personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna behövs för att kunna genomföra vigseln. Uppgifterna kommer att lämnas vidare till Länsstyrelsen.

Ni har rätt att en gång per år begära att få utdrag av de uppgifter som är registrerade om er.

En begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till:

Vigsel
Stadshuset
105 35 Stockholm

Om felaktiga uppgifter förekommer har ni rätt att begära rättelse.

Hur gör den som har skyddade personuppgifter?
Om någon av er har skyddade personuppgifter kan ni vända er till oss via mejl eller telefon om ni känner er osäkra.

Vi vill hålla vår vigsel hemlig. Är det möjligt för utomstående att få uppgifter om vår vigsel?
De handlingar som kommit in till oss är allmänna handlingar. Det betyder att om vi får en förfrågan så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna till påseende eller för kopiering. Har någon av er skyddade personuppgifter lämnas handlingarna inte ut.

Vad händer om någon av oss glömt att ta med legitimation?
Vigseln kan inte genomföras utan giltig legitimation hos båda i paret.

Hur registreras äktenskapet efter vigseln?
Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget som sedan skickas till Skatteverket, där det registreras i
folkbokföringen.Om vigseln äger rum en lördag i Stadshuset skickas intygen till Skatteverket efterföljande måndag. Om vigseln äger rum på annan plats än i Stadshuset skickar vigselförrättaren intyget till Stadshuset varifrån det vidarebefordras till Skatteverket utan dröjsmål.

Frågor om bokningssystemet

Vi fick ingen bekräftelse på vår bokning
Er e-postadress kan vara felskriven, kontakta oss för att få adressen korrigerad. Er brevlåda kan också vara full.

Marriage Ceremony in the City Hall

Marriages take place in the City Hall on Saturdays between 12.00 and 18.00. The ceremonies take
place in the Oval room and last for about 5 minutes. The Oval room has a maximum capacity of
15 guests. The ceremonies are performed in Swedish but can be performed in other languages as well.
The ceremony is free of charge.

Booking and information
To make a booking, register directly online or contact us via phone or e-mail. Please leave your namnes,
dates of birth, address and phone number if you would like to make a booking.

Contact
E-mail:
vigsel@stockholm.se
Phone 08-508 29 330

Documents
To get married you need to apply for a Certificate of No Impediment at the Swedish Tax Office, in Swedish called ”Hindersprövning”. The two documents you then receive from the Tax Office should be sent to the City Hall at least 9 weeks prior to the ceremony to avoid cancellation. If any delays occur, please contact the City Hall via phone or e-mail.

For questions about the documents, contact the Tax Office: phone 0771-567 567 or e-mail:
servicejouren@skatteverket.se. You can also get information from www.skatteverket.se.

The day of the ceremony
To reach the Oval Room use the entrance from Hantverkargatan 1 and walk across the Civic Courtyard towards the waterside park. Take the open-air steps on the left next, to the tower entrance. The Oval Room is located one flight up.

We kindly request that you including your witnesses and guests are present at least 15 minutes before the appointed time for the ceremony. The City Hall staff are able to serve as witnesses, if required. Remember to bring valid id-cards and please inform our staff when you arrive.

After the ceremony
You will get a marriage certificate in Swedish and, if requested, one in English in connection to the ceremony. After the wedding ceremony your documents will be sent to the Tax Office for registration. If you require other documentation to verify your marriage in your country, besides the marriage certificate, please contact the Tax Office. With your marriage certificate you can also contact a Notarius Publicus for an official stamp.

Kontakt

E-post: vigsel@stockholm.se
Tel: 08-508 29 330
Besöksadress:
Stadshuset
Ragnar Östbergs plan 1

Bokningsbekräftelse


Vi har uppmärksammat att bekräftelsen på att hindersprövningsintygen har inkommit till
vigseladministrationen inte alltid kommer fram till parens e-postadresser. Vi har inte funnit
någon annan förklaring än att brevet fastnar i spamfilter hos mottagaren eller på e-postleverantörens
server. Vi rekommenderar därför att ni loggar in på bokningssidan där ni kan se att bokningen är
bekräftad. Den övriga informationen i e-postmeddelandet ser ut så här:

- När ni kommer till vigseln måste ni kunna legitimera er
- Era vittnen måste vara myndiga och förstå ceremonin
- Om ni inte har egna vittnen finns vår personal på plats
- Vittnen behöver inte anmälas i förväg
- Tiden för varje pars vigsel är totalt 5 minuter
- Kom ca 15 minuter före er bokade tid
- Ni kan ha med er 15 gäster, övriga är välkomna att vänta utanför på Borgargården.

Vi önskar er en vacker och minnesvärd vigselceremoni!

Visning av lokal

Vill ni se lokalen och entrén före er bokade vigsel, skicka e-post till vigsel@stockholm.se och fråga om nästa möjliga tid.